Lista udostępnionych  „Strefy Hotspot” przez firmę Netgp System

1.GOK Lipno -Powstańców Wielkopolskich 7, 64-111 Lipno - Regulamin - https://netgp.pl/regulamin-hotspot-gok/

2.Sala Wiejska Wilkowice- Remiza - Święciechowska 1. 64-115 Wilkowice- Regulamin- https://netgp.pl/regulamin-hotspot-salawiejska/